Servicii SSM conform HG 300/2006

Coordonare santiere temporare sau mobile din punct de vedere SSM conform HG 300/2006

Pe durata elaborarii proiectului de coordonare santiere, va oferim urmatoarele servicii:

 • elaboram un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv si tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;
 • pregatim dosarul de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul lucrarilor ulterioare;
 • avem in vedere adaptarea planului la fiecare modificare adusa proiectului;
 • transmitem elementele planului de SSM tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;
 • deschidem un registru de coordonare si il completam;
 • transmitem planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;
 • participam la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;
 • stabilim, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;
 • armonizam planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;
 • organizam coordonarea intre proiectanti;
 • tinem seama de eventualele interferente ale activitatilor de pe santier.

Pe durata realizarii lucrarii, va oferim urmatoarele servicii:

 • coordonam aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
 • coordonam punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a ne asigura ca angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti isi respecta obligatiile, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul SSM;
 • adaptam planul prevazut si dosarul de interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
 • organizam cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier;
 • coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor;
 • informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;
 • coordonam activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
 • luam masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
 • stabilim, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
 • tinem seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
 • stabilim, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
 • efectam vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
 • avizam planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.