P.S.I.

Oferim servicii complete in domeniul PSI

Realizarea documentatiei cerute de Legea 307/2007 si Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor, care cuprinde:

 • Instructiuni proprii privind prevenirea si stingerea incendiilor si gestionarea situatiilor de urgenta;
 • Organizarea apararii impotriva incendiilor;
 • Fisa obiectivului;
 • Planul de actiune pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns;
 • Planul de interventie in caz de urgenta, pe unitate;
 • Planul de evacuare PSI;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire in privinta normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
 • Efectuarea instruirii introductiv generale la angajare, conform cu tematica de instruire introductiv generala;
 • Acordarea de consultanta conducatorului direct al locului de munca pentru efectuarea instruirii in domeniulsituatiilor de urgenta la locul de munca a angajatilor din subordinea sa;
 • Acordarea de consultanta conducatorilor locurilor de munca pentru efectuarea instruirii periodice a angajatilor din¬†subordinea acestora;
 • Testarea anuala a angajatilor;
 • Completarea fiselor individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta;
 • Participarea activa in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile competente;
 • Colaborarea activa la punerea in aplicare a eventualelor masuri derivate in urma controalelor efectuate de catre autoritatile ¬†competente in termenele impuse;
 • Verificarea si eliberarea buletinului de verificarea a prizelor de pamantare.

Protectie civila:

 • Intocmirea documentelor de organizare si conducere a activitatii de protectie civila;
 • Situatii de urgenta la intsitutii publice si societati comerciale;
 • Intocmirea planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta;
 • Intocmirea planului de evacuare si interventie la dezastre (unde este cazul);
 • Intocmirea tematicii planului de pregatire in domeniul protectiei civile a salariatilor;
 • Organizarea si desfasurarea exercitiilor de alarmare in situatii de urgenta;
 • Stabilirea necesarului de materiale si dotari pentru protectie civila;
 • Mentinerea legaturii cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta;
 • Toate documentele si activitatile ce trebuie organizate si desfasurate in conformitate cu legea 481/2004.