Politica de confidentialitate

I. Informații generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Antal Dorian Intreprindere Individuala, cu sediul in Aleea Baiut nr. 9 A, Bloc C 36, Scara 5, Etaj. 2, sector 6, Bucuresti.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.ssm-antal.ro , denumit in continuare „Site-ul”.

 II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Antal Dorian Intreprindere Individuala va prelucra numai datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le furnizați in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti vizitator al Site-ului, Antal Dorian Intreprindere Individuala prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru transmiterea raspunsurilor la informatiile solicitate prin formularul de contact de pe site, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, telefon)

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca doriti sa-l furnizati.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experiența dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Antal Dorian Intreprindere Individuala de a asigura funcționarea corecta a Site-ului, precum și pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Antal Dorian Intreprindere Individuala va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Anal Dorian Intreprindere Individuala poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, care sprijina Anal Dorian Intreprindere Individuala  in desfasurarea activitatii, (de exemplu firme partenere), ori catre autoritățile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situațiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru colaborarea cu terti pentru oferirea serviciilor sau un raspuns la spetele indicate;
 • pentru menținerea, personalizarea și imbunatatirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Anal Dorian Intreprindere Individuala  nu pot fi transferate in afara Romaniei.

VII. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevăzute de legislația in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Anal Dorian Intreprindere Individuala, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Anal Dorian Intreprindere Individuala cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Anal Dorian Intreprindere Individuala a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimțamâatul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modului in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@ssm-antal.ro.
Aceasta pagina de internet folosește fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul in care se folosesc aceste fișiere, va rugam sa accesati urmatorul link: politica de utilizare cookie-uri.