Cercetarea accidentelor de munca

Despre cercetarea accidentelor de munca

In cazul in care un angajat al societatii dumneavoastra a suferit un accident de munca, asiguram prin personal competent si cu mare experienta, cercetarea evenimentului respectiv. Cercetarea accidentelor de munca are ca scop stabilirea împrejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementarilor legale încalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

Cum se face

Expertii nostri impreuna cu angajatii din societatea dumneavoastra vor face parte dintr-o comisie de cercetare a evenimentului, acestia avand dreptul sa ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevare de probe necesare cercetarii, sa solicite, pentru a fi consultate, acte ori documente ale angajatorului, acesta fiind obligat în conditiile legii sa le puna la dispozitie. Pentru cercetarea accidentelor mai pot fi solicitati si alti experti sau specialisti din domenii diferite, de exemplu persoane calificate care care au competente pentru expertize tehnice.

Documentele intocmite:
  • procesul verbal de cercetare a evenimentului;
  • nota de constatare de la locul accidentului;
  • schite si fotografii referitoare la acesta;
  • declaratiile accidentatului sau accidentatilor atunci cand este vorba de eveniment urmat de incapacitate temporara de munca sau invaliditate;
  • declaratiile martorilor sau a altor persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor sau a cauzelor reale ale producerii evenimentului respectiv;
  • stabilirea actelor sau documentelor necesare pentru elucidarea împrejurarilor si a cauzelor reale ale evenimentului;
  • formularul pentru înregistrarea accidentului de munca (FIAM);
  • strangerea de acte sau documente, de la societatea unde a fost incadrat accidentatul, necesare a fi depuse la dosar in conformitate cu legislatia actuala;
  • documente obtinute de la unitatile sanitare in cazul in care accidentatul a avut nevoie de ingrijiri medicale in cadrul acestora;
  • alte documente functie de natura si gravitatea evenimentului respectiv.